Skade i forbindelse med fotballtrening – få hjelp

Fotball er verdens mest populære sport, og den er også svært utbredt i Norge. De aller fleste kan delta i denne sporten, uansett nivå og alder. Skader i forbindelse med fotballtrening er ikke uvanlig. I sporten er det mye kroppskontakt, og når spillere kolliderer med hverandre, kan skader oppstå. Mange større skader skyldes også belastningsskader som har utviklet seg over tid.

Fotballskader

Typiske fotballskader kan blant annet være i låret, leggen, foten og ankelen. Skade på leddbånd forekommer også ofte. Ved skade på leddbånd kan varigheten på skaden variere fra dager til over et halvt år. Bruddskader forekommer også i fotball, oftest i forbindelse med sammenstøt med andre spillere. Brudd i ankel, kne, kragebein, lår, tå og ribbein er noen av de vanligste bruddskadene i fotball. Et trøtthetsbrudd kan også oppstå ved langvarig overbelastning. Hvis man opplever en bruddskade, vil det ofte være langvarig.

Behandling og forebygging

Strekkskader er også en vanlig skade for fotballspillere, og slike skader kan oppstå hvis man ikke har varmet opp kroppen godt nok i forkant. Forskning viser at inkludering av oppvarming i fotballtreningen kan redusere inntil 50% av skader. Når skaden først har oppstått, kan Klinikk for Alle tilby eksperthjelp på området.

Comments Off on Skade i forbindelse med fotballtrening – få hjelp

Filed under Fotball